top of page

Hyfforddiant Staff Cwmni Taro Nod 

 

 

Credwn y dylai pob aelod o staff y cwmni gael y cyfle i dderbyn hyfforddiant sy'n gyfoes, yn gyfredol a pherthnasol.  Rydym yn darparu hyfforddiant i holl staff y cwmni trwy ein system partneriaeth, a'r arbenigedd o fewn y cwmni a'r defnydd o asiantaethau allanol.  Mae hyn yn creu cyfleodd datblygu staff, ac hwyluso'r berthynas sydd gennym gyda'r ysgolion, yn ogystal â sicrhau ein bod yn darparu staff o'r safon uchaf.

HMS Cymorth Cyntaf

Dydd Gwener Mawrth 27ain 2015.

Cwrs Lefel 2 Cymorth Cyntaf Argyfwng

yn y Gweithle gyda phrotocolau pediatirg.  

 

Diolch i bawb yng Nghanolfan Cymorth

Cyntaf Caerydd.

 

Gwyliwch ein fidio byr o weithgareddau'r

dwirnod.

HMS Taro Nod

Dyddiad i'w benodi.

Cyflwyno'r cwmni yn ffurfiol a'r hyn sydd yn ddisgwyliedig gan staff Cwmni Taro Nod.  Fe fydd Aelod o Uwch Dim Rheoli yr ysgolion yno hefyd i gynnig mewnbwn i staff y cwmni er mwyn cael deall yn llawn disgwyliadau o safbwynt yr ysgolion.  Cyfle hefyd i rannu profiadau ac i ddysgu oddi wrth athrawon profiadol eraill.

HMS Llythrennedd

Dyddiad i'w benodi.

Cyfle i staff y cwmni cael gwybodaeth a dysgu am y dulliau dysgu ac addysgu sydd yn gydoes o fewn ysgolion o ystyried dysgu Llythrennedd.  Fe fyddwn yn cael ein tywys gan ymarferwr profiadol safonol trwy dulliau dysgu ac addysgu cyfoes agweddau, llythrennedd ar draws y Cwricwlwm a disgwyliadau o ystyried y Fframwaith Llythrennedd, .

HMS Rhifedd

Dyddiad i'w benodi.

Diwrnod ar yr hyn sy'n gyfoes o fewn ysgolion o ystyried dulliau dysgu ac addysgu Rhifedd.  Trafod enghreifftiau o rhifedd ar draws y cwricwlwm a'r hyn sy'n ddisgwyliedig o ystyried y Fframwaith Rhifedd. Fe fydd hyn i gyd o dan oruchwiliaeth ymarferwyr safonol a phrofiadol.

Please reload

bottom of page