top of page

Hyrwyddo a chefnogi'r Gymraeg.

Mae Tafol yn dylunio a chreu apiau sydd yn afaelgar, yn ddeniadol a chanddynt sail addysgiadol cadarn.  Trwy awduro, cyd-weithio a threialu gydag athrawon ac ysgolion blaengar rydym yn sicrhau ein bod yn creu adnoddau sy’n targedu anghenion y  cwricwlwm.

 

 

Beth am lawrlwytho ap

 

am ddim heddiw?

 

 

 

www.TAFOL.co.uk

bottom of page